Thanh tra 7 dự án thuê đất chậm triển khai ở Bắc Ninh


Mới đây, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định thanh tra đối với 7 dự án thuê đất nhưng chậm triển khai trên địa bàn.

Theo đó, 5 dự án (DA) nằm trong danh sách này là: DA Xây dựng Trung tâm Thương mại, DA Xây dựng Khu Thương mại Tổng hợp, DA Xây dựng Trung tâm Thương mại và Dịch vụ ô tô nằm trên địa bàn phường Võ Cường; DA Xây dựng Trung tâm Đối ngoại ở phường Suối Hoa; DA Xây dựng Trường Trung cấp Nghề kỹ thuật cao Bắc Ninh.


Cùng với đó, đoàn Thanh tra tỉnh còn tiến hành thanh tra đối với một số DA khác như: DA Xây dựng Trung tâm Thương mại dịch vụ trên địa bàn phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn và DA Xây dựng Khu thể dục thể thao thuộc xã Gia Đông, huyện Thuận Thành.

Không chỉ thanh tra đối với chủ đầu tư các DA nêu trên, Đoàn Thanh tra còn thực hiện công tác thanh tra đối với các cơ quan, đơn vị liên quan như: UBND huyện Thuận Thành, UBND thị xã Từ Sơn, UBND TP. Bắc Ninh...

Công tác thanh tra sẽ được thực hiện trong thời gian 70 ngày, kể từ ngày Quyết định thanh tra được công bố. DA sẽ được thanh tra từ thời điểm bắt đầu triển khai cho đến nay.

Các nội dung thanh tra chủ yếu là: Việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất đai; quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; kết quả xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật DA; việc thực hiện nghĩa vụ thuế, tài chính về đất đối với Ngân sách Nhà nước và các quy định khác của pháp luật liên quan.

UBND tỉnh Bắc Ninh trước đó cũng đã ra quyết định thu hồi đối với DA Nhà máy gạch bê tông khí chưng áp của Công ty CP Thiết bị và vật liệu xây dựng Hancorp, nằm trong Khu Công nghiệp Quế Võ II vì chậm tiến độ tới 7 năm.

(Theo Thanh tra)