Cho thuê phòng máy tính chất lượng cao tại Hà Nội

HÌNH ẢNH PHÒNG MÁY TÍNH CHẤT LƯỢNG CAO


HÌNH ẢNH PHÒNG MÁY TÍNH CHẤT LƯỢNG CAO
 Phòng LAB 40 máy

 Phòng LAB 20-30 máy
 Phòng LAB 50 - 60 máy
Phòng LAB 100 máy

Phòng LAB 200 máy