Hình ảnh phòng hội thảo

Phòng hội thảo cho 25 - 40 người
---------------------------
Phòng hội thảo cho 25 - 40 người

Phòng hội thảo cho 25 - 40 người
-------------------------------------
Các mô hình phòng hội thảo
-------------------------------------
Mô hình nhóm cho 60 người

Mô hình chữ U cho 50 người

Mô hình chữ U cho 25 người
Sân Khấu Phòng hội thảo
Tham khảo thêm: