Google Blogspot thông báo đóng cửa các dịch vụ blogger

Google thông báo sắp đóng cửa các dịch vụ blogger. Google Blogspot thông báo đóng cửa các dịch vụ blogger
Sáng nay những bloger nào sử dụng của google điều có thông báo tương tự thế này:


Trước đó ngày hôm nay, Google tuyên bố chúng tôi sẽ được chuyển xuống Project Mã Google Hosting. Dịch vụ này bắt đầu vào năm 2006 với mục tiêu cung cấp khả năng mở rộng một cách đáng tin cậy và lưu trữ các dự án mã nguồn mở. Kể từ thời điểm đó, hàng triệu người đã đóng góp để mở các dự án nguồn lưu trữ trên trang web.


Nhưng rất nhiều đã thay đổi kể từ năm 2006. Trong chín năm qua, nhiều lựa chọn khác để lưu trữ các dự án mã nguồn mở đã xuất hiện, cùng với các cộng đồng sôi động của các nhà phát triển. Đó là thời gian để nhận ra rằng nhiệm vụ của Google Code để cung cấp cho các dự án mã nguồn mở một nhà đã được thực hiện bởi những người khác, chẳng hạn như GitHub và Bitbucket.

Chúng tôi sẽ được tắt Google Code trong những tháng tới. Bắt đầu từ ngày hôm nay, trang web sẽ không còn chấp nhận các dự án mới, nhưng sẽ vẫn chức năng không thay đổi cho đến tháng 8 năm 2015. Sau đó, dữ liệu của dự án sẽ được chỉ đọc. Đầu năm tới, trang web sẽ đóng cửa, nhưng dữ liệu dự án sẽ có sẵn để tải về trong một định dạng lưu trữ.

Là chủ sở hữu của các dự án sau đây, bạn có nhiều lựa chọn cho việc chuyển dữ liệu của bạn.


Các tùy chọn đơn giản nhất là nên sử dụng các luật xuất khẩu Google , một công cụ mới sẽ cho phép bạn xuất các dự án của bạn trực tiếp để GitHub. Ngoài ra, chúng tôi có tài liệu hướng dẫn về cách di chuyển đến các dịch vụ khác - GitHub, Bitbucket, và SourceForge - thủ công.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Google blog của mã nguồn mở hoặc liên hệ với google-code-shutdown@google.com .

-Các Nhóm Google Code

Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043
Bạn đã nhận được thông báo dịch vụ email bắt buộc này để cập nhật những thay đổi quan trọng đối với Dự án Luật Google Hosting."

google blogspot thong bao dong cua dich vu blogger