Người thợ xây

Người thợ xây nọ làm việc rất chuyên cần và hữu hiệu trong nhiều năm cho một hãng thầu xây dựng . 
Một ngày kia ông ngõ ý với hãng muốn xin nghĩ việc về hưu để vui thú gia đình . 

Hãng thầu rất tiếc khi thiếu đi một người thợ giỏi đã tận tụy nhiều năm . Hãng đề nghị ông cố gắng ở lại giúp hãng xây một căn nhà trước khi thôi việc . Ông ta nhận lời . 

Vì biết mình sẽ giải nghệ , cùng với sư miễn cưỡng , ông ta làm việc một cách tắc trách , qua quít , xây dựng căn nhà với những vật liệu tầm thường , kém chọn lọc , miễn có một cái bề ngoài đẹp đẽ mà thôi ... 


Mấy tháng sau , căn nhà đã hoàn thành . Người chủ hãng mời ông đến , trao cho ông chiếc chìa khoá của ngôi nhà và nói : 

- Ông đã gắn bó và làm việc rất tận tụy với hãng trong nhiều năm , để tưởng thưởng về sự đóng góp của ông cho sự thịnh vượng của hãng , chúng tôi xin tặng ông ngôi nhà vừa xây dựng xong ! 

Thật là bàng hoàng ! Nếu người thợ biết mình sẽ xây cất căn nhà cho chính mình , thì hẳn ông ta đã làm việc cẩn thận hơn và chọn lựa những vật liệu có phẩm chất hơn . Sự làm việc tắc trách chỉ có mình ông biết và nay thì ông phải sống với căn nhà mà ông biết rõ là kém phẩm chất như thế nào . 

Câu chuyện người thợ xây cũng tương tự như chuyện đời của chúng ta . Cũng như người thợ già kia , chúng ta thường tạo dựng một đời sống hào nhoáng , tạm bợ , đua đòi , không chú trọng tới phẩm chất của nó . Nhiều khi ngồi kiểm điểm những sự bê bối của mình trong quá khứ , chúng ta thấy mình đang phải cam chịu những hậu quả của nó .

Cuôc đời là một công trình kiến trúc do chính mình tạo nên . Đời sống hiện tại là kểt quả của sự tạo dựng trong quá khứ . Đời sống ngày mai sẽ là kết quả của sự tạo dựng hôm nay . Hãy xây dựng đời mình một cách đúng đắn !


BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM: