TP. Hà Giang được mở rộng thêm gần 3.500ha


Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Hà Giang, tỉnh Hà Giang đến năm 2035.

Theo đó, phạm vi nghiên cứu bao gồm TP. Hà Giang hiện hữu (khoảng 13.392,80ha) và khu vực dự kiến mở rộng thuộc huyện Vị Xuyên gồm xã Phong Quang (khoảng 3.478,4ha), thôn Lắp 1 (xã Phú Linh) khoảng 250ha, thôn Tân Đức (xã Đạo Đức) khoảng 245ha, thôn Chang (xã Kim Thạch) khoảng 256ha và thôn Bản Thẳm (xã Kim Thạch) khoảng 304 ha.


Yêu cầu nội dung quy hoạch cần phân tích đánh giá những tác động tới thực trạng phát triển đô thị Hà Giang; đánh giá hiện trạng cơ sở hạ tầng xã hội về y tế, giáo dục, văn hóa thể thao, nhà ở, cây xanh công viên đô thị, không gian công cộng.

Đồng thời, rà soát, đánh giá các quy hoạch, dự án đã và đang triển khai theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã Hà Giang, tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2007 - 2025. Xác định các vấn đề phù hợp và chưa phù hợp với quy hoạch được duyệt.

Quy hoạch xác định các tiền đề, động lực phát triển để đô thị Hà Giang trở thành trung tâm kinh tế năng động của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ, đảm bảo đạt tiêu chí đô thị loại II, có tính đến các yếu tố đặc thù là đô thị vùng cao miền núi phía Bắc.

Về định hướng phát triển không gian và quy hoạch sử dụng đất, cần xác định cấu trúc phát triển không gian đô thị đảm bảo tối ưu về liên kết vùng, nhất là sự liên kết, hỗ trợ Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn và các khu vực khác trong tỉnh.

Ngoài ra, xác định các khu vực cảnh quan tự nhiên có giá trị như thảm thực vật phía Đông, phía Tây, hệ sinh thái sông Miện, sông Lô, núi Mỏ Neo, Hàm Hổ,… các giá trị văn hóa, kiến trúc truyền thống của đô thị để gìn giữ và phát huy. Cùng với đó, đề xuất các giải pháp nâng cấp cải tạo các khu vực phát triển hiện hữu, nhất là các khu ở dân cư, cây xanh công viên, không gian công cộng và tiện ích đô thị.

(Theo Trí thức trẻ)