4 mô hình phát triển thành phố thông minh trên thế giới


Hiện nay, trên thế giới đã có một số quốc gia xây dựng khá thành công mô hình phát triển thành phố thông minh (Smart City). Smart City được hiểu là sự hội tụ của 3 yếu tố gồm hạ tầng hiệu quả, phát triển bền vững và môi trường sống thân thiện.


(Theo TTXVN)