Hội thảo TÌNH YÊU TÌNH DỤC QUA LĂNG KÍNH THẨM MỸ - Tiến sỹ Mỹ học Thế Hùng

Ngày hôm qua tại Hội trường 06 của VITD đã diễn ra chương trình đặc biệt, Khóa đào tạo :”TÌNH YÊU TÌNH DỤC QUA LĂNG KÍNH THẨM MỸ ” của Tiến sỹ Mỹ học Thế Hùng do công ty cổ phần GCC tổ chức.

  • Tiến sĩ Mỹ học Thế Hùng – Giám đốc chương trình Nghệ thuật, Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.

  • Với 30 năm giảng dạy tại 6 trường đại học lớn, ông đã xuất bản20 cuốn sách về mỹ học, nghệ thuật học, văn hóa học và kỹ năng mềm

Trước khi bảo vệ thành công xuất sắc luận án tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội (ông là một trong hai người đạt điểm 10 tối đa trong tổng số 151 luận án tiến sĩ), ông đã học qua 4 chuyên ngành:
  • Nhạc,
  • Họa,
  • Báo chí,
  • Triết học.
Hiện nay ông là giảng viên bậc 9/9, nhà đào tạo con người uy tín. Ông đã được gần 400 doanh nghiệp, trường học, cơ quan, đoàn thể mời giảng dạy và thuyết trình các chuyên đề, trong đó có 80 trường học từ mầm non đến đại học.

Một số hình ảnh Khóa đào tạo :”TÌNH YÊU TÌNH DỤC QUA LĂNG KÍNH THẨM MỸ ”VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP, VĂN HOÁ DOANH NHÂN – ĐƯỜNG TỚI THINH VƯỢNG do Tiến sĩ Mỹ học Thế Hùng đứng lớp được tổ chức tại Hội trường VITD – Tầng 3 – tòa nhà 25T2 Hoàng Đạo Thúy – Hà Nội.
DỊCH VỤ CHO THUÊ HỘI TRƯỜNG, PHÒNG HỘI THẢO CHUYÊN NGHIỆP TẠI HÀ NỘI.

HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ!

HOTLINE 24/24:

0912.527.631 || 0942.397.535