CÁC BƯỚC CẦN THIẾT CHUẨN BỊ TỔ CHỨC CHO BUỔI HỘI NGHỊ, HỘI THẢO

thuephonghanoi.com - Để tổ chức buổi hội thảo, hội nghị hay một cuộc họp thành công thì khâu tổ chức là yếu tố quan trọng và luôn đòi hỏi sự tươm tất, chu đáo, kĩ lưỡng đến từng chi tiết.
Để tránh bỏ sót các chi tiết trong khâu tổ chức, Ban tổ chức cần lên kế hoạch chương trình hội thảo, hội nghị, buổi họp và phân việc cụ thể, rõ ràng cho từng nhân sự. 

Địa điểm tổ chức chương trình hội thảo, hội nghị là một yếu tố vô cùng quan trọng 
Quy trình tổ chức chương trình hội thảo, hội nghị, các cuộc họp như sau:

  • Bước 01: Xác định và thống nhất chủ đề của buổi hội thảo, hội nghị

  • Bước 02: Lên kế hoạch tổ chức chương trình: 

- Mục đích, yêu cầu cần đạt được của buổi hội thảo, hội nghị, cuộc họp 
- Nội dung buổi hội thảo, hội nghị, cuộc họp 
- Thời gian, địa điểm tổ chức buổi hội thảo, hội nghị, cuộc họp 
- Kinh phí dự trù tổ chức buổi hội thảo, hội nghị, cuộc họp 
- Dự kiến đơn vị phối hợp tổ chức 
- Lên kế hoạch khách mời của chương trình 
- Các chương trình diễn ra trong hội thảo, hội nghị 
- Chuẩn bị nội dung các báo cáo chính, khai mạc, bế mạc cuộc họp, hội nghị, hội thảo 

  • Bước 03: Các công tác cần chuẩn bị cho chương trình hội thảo, hội nghị, các cuộc họp 
Cho thuê địa điểm tổ chức Hội nghị, hội thảo

- Truyền thông, thông báo cho sự kiện 
- In ấn tài liệu 
- Phát thư mời 
- Chuẩn bị phòng hội trường, phòng hội thảo, phòng hội nghị, phòng họp tuỳ theo quy mô tổ chức, đảm bảo đầy đủ trang thiết bị, các dụng cụ cần thiết, backrop, banner… 
- Đặt các dịch vụ kèm theo như: lễ tân, teabreak, ăn uống, nghỉ ngơi, xe ô tô đưa đón,...(nếu cần) 

  • Bước 04: Công tác tổ chức cho chương trình hội thảo, hội nghị, các cuộc họp

- Đón tiếp đại biểu 
- Phát tài liệu 
- Điều khiển dẫn chương trình 

  • Bước 05: Kết thúc chương trình hội thảo, hội nghị, cuộc họp 

- Ghi biên bản 
- Thông báo ý kiến kết luận chỉ đạo 

  • Bước 06: Xử lý thông tin chương trình hội thảo, hội nghị, cuộc họp 

- Đánh giá nội dung chương trình hội thảo, hội nghị, cuộc họp 
- Kiến nghị các tổ chức đơn vị dự hội thảo, hội nghị về nội dung. 

  • Bước 07: Đánh giá hiệu quả của chương trình hội thảo, hội nghị, cuộc họp


-(Sưu tầm)-