Bài thơ đầu cho con


Mẹ mang con chín tháng, mười ngày
Cha cũng mang con mười ngày, chín tháng
Từ buổi mẹ chán cơm, thèm của ngọt
Là khi lòng cha thấy nặng hơn nhiều.

Nỗi lo lắng đầu tiên dằn vặt mẹ hôm nào
Cho con đủ tháng ngày trong bụng mẹ
Mẹ khổ làm sao, lòng cha đau là thế
Bởi mẹ và cha: Hai cơ thể - một người.

Bởi mẹ và cha đang chập chững vào đời
Đôi tay trắng, gánh cơ hàn nặng trĩu
Còn trứng nước, bao giờ con mới hiểu
Cuộc đời còn lắm nỗi truân nan.

Con bé bỏng lớn lên theo thời gian
Bụng mẹ nặng dần dần theo năm tháng
Dù đau lắm, mẹ vẫn vui khi con biết đạp
Chỉ có cha nghe rõ tiếng con đòi.

Con cần ở cha những cố gắng miệt mài
Cho con có ngày ra đời no ấm
Cho con quyền tự hào cùng bè bạn
Mỗi lần kể chuyện về cha.

May tã cho con, cha không có lụa là
Cơ nghiệp cho con không nhà lầu, sân gác
Cha chỉ nghĩ: Để mai này con khỏi khát
Mẹ và cha phải ăn nhạt hôm nay.