3 ĐIỀU CỦA CUỘC SỐNG KHÔNG NHIỀU NGƯỜI BIẾT


Ba điều trong đời một khi đã đi qua không thể lấy lại được:
- Thời gian
- Lời nói
- Cơ hội

Ba điều trong đời không được đánh mất:
- Sự thanh thản
- Hy vọng
- Lòng trung thực

Ba thứ có giá trị nhất trong đời:
- Tình yêu
- Lòng tự tin
- Bạn bè

Ba thứ trong đời không bao giờ bền vững được:
- Giấc mơ
- Thành công
- Tài sản

Ba điều làm nên giá trị một con người:
- Siêng năng
- Chân thành
- Thành đạt

Ba điều trong đời làm hỏng một con người:
- Rượu
- Lòng tự cao.
- Sự giận dữ.


Có thể bạn quan tâm: cho thuê hội trường tại hà nội, cho thuê phòng hội nghị tại hà nội, cho thuê phòng hội thảo tại hà nội, cho thuê phòng học tại hà nội, cho thuê phòng họp tại hà nội, cho thuê phòng máy tính tại hà nội