Bạn đang nghĩ gì?


Càng ngày khoảng cách giữa sống thực và sống ảo đang ngày càng lớn. Con người thực của chúng ta ngày càng khác so với người mà chúng khoe trên các mạng xã hội.