Hà Nội: Rà soát, điều chỉnh danh mục biệt thự cũ trên địa bàn thành phố


Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 218/TTg-CN ngày 12/02/2018 về việc điều chỉnh danh mục biệt thự cũ trên địa bàn TP. Hà Nội, mới đây, Bộ Xây dựng đã có Văn bản báo cáo Thủ tướng Chính Phủ.

Cụ thể, căn cứ báo cáo của UBND TP. Hà Nội tại Văn bản số 234/BC-UBND ngày 24/8/2017 về việc thực hiện theo Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 04/7/2017 của HĐND TP. Hà Nội và Văn bản số 3845/UBND-ĐT ngày 21/8/2018 về quá trình quản lý, sử dụng đối với 41 biệt thự trên địa bàn TP. Hà Nội thì trên địa bàn thành phố có 141 biệt thự đưa ra khỏi danh mục biệt thự, trong đó có 41 biệt thự cần kiểm tra, rà soát báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Kết quả rà soát và kiểm tra thực trạng nhà biệt thự trên địa bàn thành phố cho thấy: Có 1 biệt thự số 5B Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Hai Bà Trưng (hiện trạng vẫn là biệt thự) đã được Chính phủ cho phép bán cho gia đình ông Trần Đăng Khoa theo quy định của Nghị quyết số 61/NQ-CP ngày 01/7/2017 của Chính phủ; 8 biệt thự (số 36 Bà Triệu, số 53 Bà Triệu, số 8 Tràng Thi, số 15B Tràng Thi, số 16-18 Tràng Thi, số 38-40 Lê Thái Tổ, số 48 Lê Thái Tổ, số 8 Lê Trực) không phải là biệt thự vì là công trình kiến trúc khác, nhà cổ.


Bên cạnh đó, còn có 32 biệt thự đã phá dỡ, cải tạo, xây dựng mới để làm trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị gồm: Số 3 Phan Huy Chú, số 66B Trần Hưng Đạo, số 59 Lý Thái Tổ, số 18B Lê Thánh Tông, số 83 Trần Hưng Đạo, số 20 Phan Bội Châu, số 85 Trần Hưng Đạo, số 72 Quán Sứ, số 2 Hai Bà Trưng, số 40 Thợ Nhuộm, số 25 Ngô Quyền, số 14 Trần Hưng Đạo, số 34 Lý Thái Tổ, số 30 Lý Thường Kiệt, số 105B Quán Thánh, số 3 Nguyễn Thượng Hiền, số 107 Quán Thánh, số 35 Điện Biên Phủ, số 30 Hàng Chuối, số 3-5 Hòa Mã, số 210 Trần Quang Khải, số 19 Nguyễn Bỉnh Khiêm, số 70 Trần Hưng Đạo, số 86 Nguyễn Du, số 96 Trần Hưng Đạo, số 17 Thể Giao, số D11B Giảng Võ, số 66 Thợ Nhuộm, số 3 Quang Trung, số 74 Nguyễn Du, số 44 Nguyễn Du, số 13 Thụy Khuê.

Ngoài ra, báo cáo của UBND TP. Hà Nội về việc điều chỉnh danh mục biệt thự ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 về Đề án quản lý quỹ nhà biệt thự trên địa bàn TP. Hà Nội đã được HĐND TP. Hà Nội thông qua tại Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 04/7/2017. Cụ thể, HĐND TP. Hà Nội đã xác định đưa 40 biệt thự ra khỏi danh mục quản lý biệt thự vì thực trạng không phải là nhà biệt thự hoặc thực tế hiện nay nhà biệt thự đã bị phá dỡ, cải tạo, xây dựng lại.

Qua kết quả kiểm tra cụ thể cho thấy, các cơ sở nhà đất này hiện nay đều thuộc sở hữu Nhà nước và đang được giao cho các cơ quan, tổ chức quản lý, sử dụng; UBND TP. Hà Nội xem xét, quyết định việc phá dỡ, cải tạo, xây dựng lại các biệt thự này. Cụ thể, trong số 40 biệt thự cần rà soát thì có 08 cơ sở nhà đất là công trình kiến trúc khác, nhà cổ (không đáp ứng tiêu chí là nhà biệt thự) và 32 biệt thự đã được cải tạo, xây dựng lại và không còn đáp ứng tiêu chí về nhà biệt thự (hầu hết các công trình này sau khi cải tạo, xây dựng lại đều đã thay đổi kiến trúc biệt thự cũ, không có sân vườn và đã được xây dựng thành hội trường, nhà cao tầng, nhà làm việc…).

Vì vậy, Bộ Xây dựng đề nghị Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND TP. Hà Nội báo cáo về việc biệt thự đã bị phá dỡ, cải tạo, xây dựng lại (về về quy hoạch kiến trúc, nhu cầu sử dụng, việc cho phép phá dỡ, cải tạo, xây dựng lại, việc quản lý, bố trí sử dụng sau khi xây dựng lại...).

(Theo Báo Xây dựng Online)