HẠNH PHÚC LÀ GÌ?

Ngày xưa, làng kia có một người giàu nhất nhì thiên hạ, cái gì cũng có và một người nghèo xác nghèo xơ, đến cái khố che thân cũng vừa cũ, vừa rách tả rách tơi. Một hôm, hai người cùng ngồi nghỉ dưới gốc đa đầu làng, tán chuyện.

"Anh cho rằng, thế nào là hạnh phúc?"

Người nghèo nói:
"Theo tôi, hạnh phúc chính là hiện tại"

Người giàu đưa mắt nhìn cái khố rách trên thân người nghèo, cười khinh khỉnh, nói:
“Nghèo như anh, đến cái khố lành cũng không có mà đeo, như thế cũng gọi là hạnh phúc à? Hạnh phúc của tôi là nhà trăm gian, vàng vạn lượng, đầy tớ ngàn tên!”

Một thời gian không lâu sau, chiến tranh xảy ra, giặc giã nổi lên cướp phá khắp nơi. Nhà trăm gian bị đốt cháy, hàng vạn làng bị cướp hết trơn, đầy tớ ngàn tên cũng bỏ trốn sạch chẳng còn một mống, người nhà giàu trở thành tay trắng. Sau một đêm, hắn ta từ triệu phú trở thành người ăn xin, nghèo xác nghèo xơ.

Tháng bảy trời nắng như đổ lửa, mồ hôi chảy ướt đẫm, làm áo dính chặt vào người ăn xin. Anh ta đi qua túp lều cỏ của người nhà nghèo. Muốn tạt vào xin bát nước uống cho đỡ khát.

Người nhà nghèo tay bưng bát nước đưa cho người ăn xin, buột miệng hỏi vui:
“Thế bây giờ anh cho rằng hạnh phúc là như thế nào?”

Người nhà giàu người ăn xin chỉ bát nước người kia đang cầm trên tay, không do dự nói ngay:
"Hạnh phúc bây giờ chính là bát nước trên tay anh đấy!"

Đúng vậy, Hạnh phúc chính là hiện tại. Bởi thế hãy biết quý trọng cái trước mắt, cái mình đang có. Đừng để đến khi bị mất hết rồi mới hối tiếc và ân hận bạn nhé!
hanh phuc gian don
Hạnh phúc giản đơn có thế thôi!