Suy ngẫm
Muốn thành công trong cuộc sống và công việc, chúng ta không cần những "người làm cùng" mà cần có những người bạn kề vai sát cánh, cùng chia sẻ khó khăn, gian khổ, chiến đấu cạnh bạn trong lúc bạn đúng cả lúc bạn sai. Bởi vì trong thực tế, thành công không đến từ việc bạn luôn luôn đúng (vì luôn luôn đúng là điều không thể). Thành công đến từ việc bạn đúng nhiều hơn sai nhờ rút được kinh nghiệm qua những sai lầm của mình.