HÀ NỘI: PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU TRUNG TÂM THỊ TRẤN CHÚC SƠN (CHƯƠNG MỸ)


Thông qua Quyết định số 353/QĐ-UBND, UBND TP. Hà Nội đã phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết khu trung tâm thị trấn Chúc Sơn tại xã Tiên Phương và thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ với tỷ lệ 1/500.


Nội dung quyết định nêu rõ, khu đất nghiên cứu Quy hoạch chi tiết khu trung tâm thị trấn Chúc Sơn thuộc địa phận xã Tiên Phương và thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội. Về ranh giới, khu vực quy hoạch có phía Bắc giáp đất nông nghiệp xã Tiên Phương và thị trấn Chúc Sơn; giáp Quốc lộ 6 ở phía Nam; giáp khu dân cư nông thôn Ninh Sơn về phía Đông và giáp Tỉnh lộ 419 ở phía Tây.

Khu đất nghiên cứu Quy hoạch chi tiết khu trung tâm thị trấn Chúc Sơn có tổng diện tích khoảng 32,6 ha. Trong quá trình lập quy hoạch chi tiết, quy mô diện tích đất sẽ được xác định chính xác.

Theo dự kiến, quy mô dân số vào khoảng 400 người. Được biết, quy mô dân số cụ thể sẽ được xác định trong quá trình lập quy hoạch chi tiết và đảm bảo phù hợp ô quy hoạch ký hiệu 5-2 thuộc Quy hoạch chung thị trấn sinh thái Chúc Sơn đã được phê duyệt, phù hợp với Tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành, Quy chuẩn quy hoạch xây dựng Việt Nam cùng các quy định khác có liên quan.

Quy hoạch nói trên nhằm cụ thể hóa đồ án Quy hoạch chung thị trấn sinh thái Chúc Sơn đến năm 2030 với tỷ lệ 1/5.000 đã được phê duyệt bởi UBND TP. Hà Nội tại Quyết định số 505/QĐ-UBND, ban hành ngày 30/01/2015; cụ thể hóa Quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở làm việc các cơ quan tư pháp trên địa bàn TP đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt bởi UBND TP tại Quyết định số 4953/QĐ-UBND, ban hành ngày 9/9/2016.

Theo yêu cầu của UBND TP. Hà Nội, UBND huyện Chương Mỹ sẽ chịu trách nhiệm thực hiện quy hoạch theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, thành phố về đầu tư, xây dựng, quản lý quy hoạch. Mặt khác, địa phương cần phối hợp chặt chẽ cùng các sở ngành có liên quan, cơ quan quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật (nổi, ngầm) trong khu vực; UBND xã Tiên Phương, UBND thị trấn Chúc Sơn và cộng đồng dân cư khu vực để nghiên cứu, triển khai theo quy định.

(Theo Báo Xây dựng Online)