Tập huấn về “Hướng dẫn thực thi cam kết về mua sắm chính phủ tại Hiệp định thương mại tự do TPP và Việt Nam – EU”

[PHÒNG ĐÀO TẠO] Ngày 28-6-2016, tại phòng đào tạo tầng 3 - 25T2 Nguyễn Thị Thập, Hà Nội , Sở Công thương Hà Nội phối hợp với Cục Quản lý đấu thầu (Bộ Kế hoạch và đầu tư) tổ chức tập huấn về “Hướng dẫn thực thi cam kết về mua sắm chính phủ tại Hiệp định thương mại tự do TPP và Việt Nam – EU” cho các cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội có liên quan đến hoạt động đấu thầu - mua sắm chính phủ được đề cập trong Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA).

Chương trình diễn ra tại Phòng hội thảo
Tầng 3 - tòa nhà 25T2 Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN
Phát biểu tại buổi tập huấn, Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Nội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Hội nhập kinh tế quốc tế TP Hà Nội Nguyễn Thanh Hải cho biết: TPP và EVFTA được đánh giá là cam kết có yêu cầu cao nhất về mua sắm công trong số các FTA mà Việt Nam đã đàm phán. Do đó, để tuân thủ các cam kết của EVFTA, TPP, Việt Nam chắc chắn sẽ phải sửa đổi, điều chỉnh pháp luật trong nước cho phù hợp. 

Tại buổi tập huấn, đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hằng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu đã giới thiệu về chương trình mua sắm chính phủ trong hiệp định TPP và EVFTA; sự khác nhau về hoạt động mua sắm chính phủ giữa các quy định trong nước và các quy định tại hiệp định TPP, hiệp định EVFTA; Cơ hội đấu thầu về mua sắm chính phủ của doanh nghiệp Hà Nội tại các quốc gia là đối tác đàm phán của hiệp định TPP và hiệp định EVFTA; Các vấn đề đặt ra đối với doanh nghiệp Hà Nội để tận dụng các cơ hội, vượt qua các thách thức khi thực thi các quy định về mua sắm chính phủ tại các hiệp định TPP và hiệp định EVFTA. Những lưu ý đối với các cơ quan quản lý nhà nước, chủ đầu tư trong việc quy định về mua sắm chính phủ tại các hiệp định TPP, hiệp định EVFTA.

Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hằng nhấn mạnh, cũng như Luật Đấu thầu, quy định về mua sắm công của TPP, EVFTA đưa ra các quy tắc, quy trình trong quá trình lựa chọn nhà thầu, tuy nhiên, ở mức độ cao hơn về tính công bằng, công khai, minh bạch. Việt Nam sẽ phải tổ chức lựa chọn nhà thầu trong khối nước tham gia TPP, EVFTA hoặc tham gia đấu thầu quốc tế cho phép các nước đối tác TPP, EVFTA tham dự thầu. Ngoài ra, mỗi nước thành viên sẽ phải liệt kê cơ quan mua sắm, ngưỡng giá gói thầu mở cửa, danh mục hàng hóa, dịch vụ (kể cả dịch vụ xây dựng)… Điểm đáng chú ý, mua sắm công theo quy định của TPP, EVFTA còn khuyến khích chống tham nhũng trong đấu thầu.

Dự kiến năm 2018 Hiệp định Việt Nam - EU sẽ có hiệu lực thi hành. Thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh là hai địa phương đầu tiên sẽ triển khai áp dụng các quy định về đấu thầu - cam kết mua sắm chính phủ ngay khi hiệp định này có hiệu lực. Vì vậy đề nghị cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp trên địa bàn 2 thành phố chủ động nghiên cứu, tìm hiểu thông tin về lĩnh vực này để có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng các cam kết.