SỞ CÔNG THƯƠNG - HỘI THẢO GIẢI PHÁP TĂNG NĂNG SUẤT TRONG SẢN XUẤT ÉP NHỰA

Nhằm mục đích hỗ trợ các doanh nghiệp trong lĩnh sản xuất nhựa trên địa bàn Hà Nội nâng cao năng suất hạn chế lỗi phát sinh về mặt chế khí. Sở Công Thương Hà Nội kết hợp với Công ty Cổ phần NC Network Việt Nam đã mời chuyên gia người Nhật để tổ chức chương trình 

“TẬP HUẤN GIẢI PHÁP TĂNG NĂNG SUẤT TRONG SẢN XUẤT ÉP NHỰA”.Chương trình diễn ra tại Phòng hội thảo tầng 3 - tòa nhà 25T2 Hoàng Đạo Thúy với sự có mặt của Chuyên gia: Ông Takashi Wakiyama, Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Plamoul Seiko Co.,Ltd, chuyên gia trong lĩnh vực sản xuất nhựa

- Đối tượng tham gia: Các kỹ sư của các doanh nghiệp sản xuất nhựa hoặc quan tâm tới lĩnh vực nhựa.