342.800 cử nhân cao đẳng chuyên nghiệp, đại học thất nghiệp

“Quý 3/2015, nguồn cung lao động có bằng cấp đại học và cao đẳng chuyên nghiệp đang thừa so với nhu cầu của thị trường lao động. Số liệu hơn 340.000 cử nhân chuyên nghiệp và đại học thất nghiệp đã nói lên điều này”.

Tỷ lệ thất nghiệp cử nhân CĐ chuyên nghiệp tăng trong Quý 3/2015

Bà Nguyễn Thị Lan Hương - Viện trưởng Viện Khoa học lao động (Bộ LĐ-TB&XH) trao đổi tại Buổi công bố Bản tin thị trường lao động VN Quý 3/2015, chiều 24/12 tại Hà Nội.


Số liệu thất nghiệp của nhóm đại học và cao đẳng trên tăng nhiều so với kết quả của Quý 2/2015. Đặc biệt, nhóm lao động có bằng đại học thất nghiệp đã tăng từ 199.400 người lên tới 225.500 người (tăng 20 %) và lao động có bằng cao đẳng chuyên nghiệp tăng từ 93.200 người lên 117.300 người.

“Về khách quan, con số tăng cũng bởi quý 3/2015, nhiều trường đại học và cao đẳng làm lễ tốt nghiệp cho sinh viên ra trường” - bà Nguyễn Thị Lan Hương nói.

Trong khi đó, số lương lao động có chuyên môn kỹ thuật nghề lại giảm tỉ lệ thất nghiệp. Bản tin công bố: Quý 3/2015, cả nước có 645.100 người thất nghiệp không có chuyên môn kỹ thuật. Số liệu này giảm 24 nghìn người so với quý 2/2015.

Giải thích điều này, đại diện Viện Khoa học lao động khẳng định: “Điều này phản ánh xu hướng ngược lại, chúng ta đang thiếu lao động qua đào tạo nghề và chuyên môn kỹ thuật bậc trung. Vai trò đào tạo nghề phải tăng lên để phát triển đội ngũ thợ bậc trung nhằm phục vụ cho ngành xây dựng và công nghiệp đang phát triển”.

Số lượng thất nghiệp trong độ tuổi lao động theo trình độ
Tuy nhiên, Bản tin thị trường lao động phản ánh tín hiệu không tốt về thị trường lao động, thể hiện ở tỉ lệ thất nghiệp, tỷ lệ thất nghiệp nhóm chuyên môn kỹ thuật cao, thanh niên và nhóm có bằng cấp cao tăng hơn.

Tỷ lệ thất nghiệp thanh niên (15-24 tuổi) tiếp tục tăng, lên đến 7,30% (so với 6,68% quý 2/2015), cao gấp 3,1 lần so với tỷ lệ thất nghiệp chung. Đặc biệt tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên thành thị tăng từ 11,84% quý 2/2015 lên 12,12% trong quý 3/2015.

Tỷ lệ thất nghiệp cao ở nhóm có trình độ cao đẳng, đại học trở lên cho thấy giữa cung và cầu của nhóm này tiếp tục bất cập. Tỷ lệ thất nghiệp cao và gia tăng ở nhóm thanh niên cho thấy cần tiếp tục tập trung hỗ trợ việc chuyển tiếp cho thanh niên từ nhà trường đến thị trường lao động.

So với quý 2/2015, tình trạng thất nghiệp dài hạn (trên 12 tháng) trầm trọng hơn (từ 22,7% lên 25%). Tỷ trọng người thất nghiệp dưới 12 tháng là 75%.

“Quý 3/2015, tỷ lệ thất nghiệp của những người trong độ tuổi lao động tiếp tục giảm, còn 2,35% (so với 2,42% quý 2/2015). Tỷ lệ thất nghiệp của nữ và nam đều giảm (tương ứng giảm từ 2,35% xuống 2,27% và từ 2,48% xuống 2,41%); tỷ lệ thất nghiệp thành thị và nông thôn cũng giảm, còn 3,38% và 1,86%” - Theo Bản tin thị trường lao động VN Quý 3/2015.