QUYỀN LỰA CHỌN

Trong công việc, giá trị mà bạn được chi trả không chỉ được đo bằng tiền, nó còn được tính bởi những gì mà bạn nhận được trong quá trình bạn làm viêc. Ngoài những chỉ số như hạnh phúc, đam mê, niềm vui có được khi được lao động, được làm việc mình yêu thích, môi trường, đồng nghiệp thì còn vài thứ rất quan trọng liên quan đến phát triển con người như kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, trải nghiệm.

Những năm đầu tiên khi bạn bắt đầu làm việc, những thứ vừa kể trên rất đáng quý và sẽ chiếm phần lớn trong những giá trị mà bạn nhận được, so với tiền lương. Những thứ này theo thời gian ba năm, năm năm, mười năm sẽ có tỷ lệ thay đổi. lương bạn sẽ cao hơn, những thứ như kỹ năng và kinh nghiệm sẽ ít đi, chỉ có kiến thức và trải nghiệm là thứ nhận hoài nhận mãi. Cùng với thời gian, có một thứ mà bạn cũng phải bỏ ra nhiều hơn, vì bạn quan trọng hơn, ảnh hưởng đến nhiều người, nhiều việc hơn, đó là trách nhiệm.

Công việc và môi trường làm việc là thứ bạn được lựa chọn và ngược lại. tức là bạn được quyền chọn công ty để làm, với một đánh đổi tương đương miễn bạn thấy xứng đáng tại thời điểm đó. Công ty cũng được quyền chọn bạn nếu họ thấy họ nhận từ bạn đủ và đầu tư vào bạn là hợp lý. Lựa chọn tức là tự nguyện và ngang hàng. không fair, không công bằng thì bạn có quyền từ chối không nhận việc hoặc deal lại. cái này là thái độ đúng đắn và cần có trong công việc. hiểu để làm đúng và nỗ lực đủ. Một điều nữa, bạn càng mạnh, càng giỏi, thì bạn càng có nhiều cơ hội lựa chọn.

Than vãn nhiều, chửi bới nhiều, trách móc và đổ lỗi là thái độ thiếu đàng hoàng, nhất là đàng hoàng với chính bản thân mình. Thay vì vậy, dành thời gian để mình mạnh hơn, giỏi hơn để cơ thêm nhiều lựa chọn cho mình. giỏi rồi thì cứ thoải mái chọn một nơi phù hợp mà làm, hoặc chọn làm việc cho chính mình cũng chẳng ai dám nói gì hết. đơn giản vậy đó!
(Sưu tầm)