HÃY NẮM LẤY TAY CON

Một cậu bé nhỏ cùng người cha đi qua một chiếc cầu. Người cha vì lo lắng cho con trai nên đã nói với con trai nhỏ của mình rằng:

- Con yêu, hãy nắm lấy tay cha để con không bị ngã xuống sông!


Cậu bé trả lời:
- Không, thưa cha. Cha hãy nắm lấy tay con!

Người cha một chút bối rối hỏi lại:
- Có gì khác nhau đâu?

Cậu bé đáp:
- Có sự khác nhau lớn đấy cha ạ - Vì nếu con nắm lấy tay cha và có điều gì xảy ra với con, có thể là con sẽ buông tay cha ra.

Nhưng nếu cha nắm lấy tay con, con biết chắc chắn rằng dù có điều gì xảy ra cha sẽ không bao giờ buông tay con ra.

hay nam lay tay con


Trong bất kỳ một mối quan hệ nào, bản chất của lòng tin không phải nằm ở sự ràng buộc lời cam kết mà nằm ở mối quan hệ và sự liên kết.

Vì vậy hãy nắm lấy tay của người yêu thương mình hơn là chờ đợi người đó nắm lấy tay mình...