Phòng hội trường 100 chỗ phục vụ khách hàng Bia Đại Việt

Ngày 09/03/2013 Công ty Bia Đại Việt đã thuê hội trường tại Hà Nội của TATI để phục vụ chương trình đào tạo nội bộ dành cho 110 cán bộ nhân viên.

Sau đây là 1 số hình ảnh phòng hội trường được setup phục vụ chương trình đào tạo của Quý công ty:

 

Toàn cảnh phòng hội trường nhìn từ trên xuống

CHÚC CHO QUÝ KHÁCH HÀNG NGÀY CÀNG
PHÁT TRIỂN THỊNH VƯỢNG!