Phòng 60 máy tính phục vụ cho chương trình đào tạo của Tổng cục thuế

Phòng máy tính phục vụ chương trình đạo tạo cho 60 cán bộ nhân viên Tổng Cục thuế đã chuẩn bị sẵn sàng.Liên hệ: 
Ms Hằng: 0942.397.535
Ms Trường: 0912.527.631/0962.90.4648