NHỮNG ĐỨA TRẺ
Những đứa trẻ sống giữa những người phê phán thì học lên án.


Những đứa trẻ sống trong bầu không khí thù địch thì hay đánh nhau.


Những đứa trẻ sống trong sự sợ hãi thì học được thói sợ sệt.


Những đứa trẻ sống trong cảnh đau xót thì học được sự đồng cảm.


Những đứa trẻ sống trong bầu không khí đố kị thì học được thế nào là tham vọng.


Những đứa trẻ sống trong bầu không khí khoan dung thì học được sự nhẫn nại.


Những đứa trẻ sống giữa những nguồn động viên thì học được lòng tin.


Những đứa trẻ sống giữa những lời khen tặng đúng lúc thì học đánh giá cao những gì bao quanh chúng.


Những đứa trẻ sống trong niềm tự hào thì học cách phấn đấu.


Những đứa trẻ sống trong sự san sẻ thì học để trở nên hào hiệp.


Những đứa trẻ sống trong sự trung thực và sự công minh thì học được chân lý và lẽ công bằng.


Những đứa trẻ sống trong hạnh phúc thì học được rằng thế giới là nơi tốt đẹp để sống.


Bạn có đã và đang là những đứa trẻ chưa chọn được nơi mình cần hay không?

- ST -


Có thể bạn quan tâm: cho thuê hội trường, cho thuê phòng hội nghị, cho thuê phòng hội thảo, cho thuê phòng học, cho thuê phòng họp, cho thuê phòng máy tính