5 BÀI HOC HAY TỪ ABRAHAM LINCOLN (Tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ)

 ABRAHAM LINCOLN

1. "Nếu cho tôi 6 giờ để chặt cây, tôi sẽ dành 4 tiếng để mài rìu" 
>> Chuẩn bị là một quá trình quan trọng. 

2. "Một số điều có thể đến với những người chỉ chờ đợi. Nhưng một số điều quý giá khác chi dành cho những người hối hả và quyết đoán" 

>> Hối hả để không đánh mất thời cơ. 

3. "Hãy nhìn vào những người đạt được thành công lớn. Đó là bằng chứng cho thấy tất cả mọi người đều có thể làm được như thế" 

> >Tự tin có thể làm điều vĩ đại. 

4. "Cuộc sống không nằm trong số năm bạn đã sống mà đó là những gì bạn đã làm suốt thời gian tồn tại" 


> >Hãy sống thật ý nghĩa. 

5. "Đừng cảm thấy tiếc vì bụi hoa hồng có gai mà hãy vui vì trong bụi gai có hoa hồng."