KỲ THI SÁT HẠCH KỸ SƯ CNTT THEO CHUẨN KỸ NĂNG CNTT NHẬT BẢN

KỲ THI SÁT HẠCH KỸ SƯ CNTT THEO CHUẨN KỸ NĂNG CNTT NHẬT BẢN

Tuần qua, ngày 29/10/2017, tại Phòng đào tạo VITD, Tầng 3 Tòa nhà 25T2 đường Nguyễn Thị Thập, khu N05 Hoàng Đạo Thúy đã diễn ra Kỳ thi sát hạch kỹ sư CNTT theo chuẩn kỹ năng CNTT Nhật Bản do VITEC phối hợp cùng NIIT-ICT tổ chức. 

Đây là cuộc thi nhằm hỗ trợ việc phát triển nguồn nhân lực CNTT, thúc đẩy việc huy động và sử dụng có hiệu quả hơn các kỹ sư CNTT ở châu Á; Nâng cao sự hợp tác nhiều mặt về nguồn nhân lực công nghệ thông tin giữa các quốc gia và khuyến khích hợp tác kinh doanh trong khu vực. 

 Tháng 11 năm 2000 Nhật Bản đề xuất sáng kiến về chuẩn hoá kỹ năng CNTT chung ở châu Á– Asean +3 ( Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ) với một số nội dung chính sau: 
 - Sử dụng kinh nghiệm và bí quyết trong lĩnh vực sát hạch CNTT, trên cơ sở đó thiết lập hệ thống sát hạch kĩ sư CNTT ở khu vực châu Á; 
 - Chứng nhận tương đương lẫn nhau về trình độ của các kỹ sư CNTT dựa trên các chuẩn kỹ năng CNTT. 

Tháng 11 năm 2005, Hội đồng chuyên môn về sát hạch kỹ sư công nghệ thông tin khu vực (ITPEC) đã được thành lập bao gồm 6 nước thành viên: Philipin, Thai Lan, Việt Nam, Malaysia, Mông Cổ, Myanma. Đến nay, số lượng thành viên tăng lên 7: Philipin, Thai Lan, Việt Nam, Malaysia, Mông Cổ, Myanma và Bangladesh. 

Mục tiêu của Hội đồng này là nhằm đẩy mạnh việc trao đổi thông tin giữa các nước trong khu vực Châu Á, cùng nhau tổ chức các kỳ sát hạch kỹ sư CNTT (cùng đề thi, ngày thi và thời gian thi). Kể từ tháng 4 năm 2006 các kỳ sát hạch kỹ sư CNTT cơ bản đã được các nước thành viên ITPEC đồng tổ chức 2 lần trong 1 năm vào tháng 4 và tháng 10. 

 Lợi ích từ việc công nhận tương đương lẫn nhau: 
 - Thiết lập chuẩn để nhìn nhận, theo đó mỗi nước tiến hành đánh giá một cách khách quan năng lực của các kỹ sư CNTT và chấp nhận các kỹ sư CNTT từ các nước châu Á khác. 
 - Giảm bớt chi phí và rủi ro cho các công ty nước ngoài - mở rộng hoạt động động kinh doanh sang nước khác, khi thuê các kỹ sư CNTT tại chỗ. 
 - Làm cho các công ty của các nước châu Á dễ dàng hơn trong việc thiết lập các liên minh kinh doanh phát triển phần mềm. 
 - Cung cấp một thước đo cho những kỹ sư CNTT định làm việc ở nước ngoài hoặc làm việc trong các công ty nước ngoài tại nước mình để thể hiện được năng lực 

 Trước đó vào ngày 5/10/2017, NIIT-ICT Hà Nội và VITEC đã Ký kết, chính thức bắt tay hợp tác trong việc phối hợp đào tạo và tuyển sinh sát hạch kỹ sư CNTT theo tiêu chuẩn kỹ năng CNTT Nhật Bản từ cách đây hàng chục năm, mở ra hướng đi đầy tiềm năng mới trong tương lai về đào tạo, tuyển sinh các chương trình sát hạch kỹ sư CNTT theo tiêu chuẩn kỹ năng CNTT Nhật Bản. 

Hình ảnh Kỳ thi sát hạch kỹ sư CNTT theo chuẩn kỹ năng CNTT Nhật Bản:

Công tác chuẩn bị trước giờ thi Kỳ thi sát hạch kỹ sư CNTT theo chuẩn kỹ năng CNTT Nhật Bản
Công tác chuẩn bị trước giờ thi Kỳ thi sát hạch kỹ sư CNTT theo chuẩn kỹ năng CNTT Nhật Bản
Các thí sinh tham gia kỳ thi sát hạch Kỳ thi sát hạch kỹ sư CNTT theo chuẩn kỹ năng CNTT Nhật Bản
Các thí sinh tham gia kỳ thi sát hạch Kỳ thi sát hạch kỹ sư CNTT theo chuẩn kỹ năng CNTT Nhật Bản
VITD sở hữu các phòng đào tạo và phòng máy tính đáp ứng được yêu cầu về cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc tế cho việc đào tạo CNTT
VITD sở hữu các phòng đào tạo và phòng máy tính đáp ứng được yêu cầu về cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc tế cho việc đào tạo CNTT
Cách đây không lâu, cũng tại Hội trường của VITD, NIIT-ICT Hà Nội và VITEC đã ký kết, chính thức bắt tay hợp tác trong việc phối hợp đào tạo và tuyển sinh sát hạch kỹ sư CNTT theo tiêu chuẩn kỹ năng CNTT Nhật Bản.